Opiskelijoiden tuettu asuminen

ATSA on nuorten tuetun asumisen yksikkö, joka sijaitsee Kokkolassa Närvilänkadulla Keski-Pohjanmaan ammattiopiston asuntolassa. ATSA on tarkoitettu niille nuorille, jotka tarvitsevat apua opiskelujen suorittamiseksi. Ohjaajat tarjoavat tukea ja ohjausta arjen hallintaan, vuorokausirytmin löytymiseen, sosiaalisiin taitoihin, vapaa-ajan viettämiseen ja harrastamiseen.   

 
ATSA:ssa asumiseen tarvitaan kotikunnan myöntämä maksusitoumus. ATSA toimii yhteistyössä ammattiopiston asuntolan ja muun henkilökunnan kanssa. 

Katso esittelyvideo!