Avotyötoiminta

Avotyö on tarkoitettu henkilöille, joiden toiminta- ja työkykyisyys on alentunut ja jotka ovat kuntoutumisessaan siinä vaiheessa, että tuettu työskentely normaalilla työpaikalla on ajankohtaista.

Avotyö on mittatilauksena järjestettyä työtä, joka vastaa osatyökykyisen työntekijän suoriutumiskykyä ja muita edellytyksiä, sekä mahdollistaa yksilöllisesti mitoitetun tuen. Se on kuntoutuksellista työtoimintaa ja siitä maksetaan avotyöpalkkio.

Arviointi- ja valmennusjakso

Avotyötä edeltää avotyökyvyn arviointi- ja valmennusjakso (av- jakso). Jaksolla arvioidaan ja kartoitetaan asiakkaan toiminnallisia valmiuksia ja voimavaroja sekä työkykyisyyttä. Jaksoa voidaan käyttää myös työ- ja toimintakyvyn arviointijaksona, ilman tavoitetta avotyöhön siirtymistä.

Avotyökykyvyn arviointi- ja valmennusjaksoille on jatkuvan haun periaate, eli uusi jakso järjestetään aina, kun riittävä määrä hakijoita.

Vaskooli

Koulutie 33 A 4, 69700 Veteli
Puh: 040 574 4595
/ 040 5111 896 satu.laasasenaho@kpspy.fi